Katalog Monet

Zaawansowane

Przełącz na


Zabytki Kultury Materialnej w Polsce - Krzemionki Opatowskie
2 Złote

2012

Emisja Metal Stempel Średnica Waga Nakład L I II III IV
2012 MW CuAl5Zn5Sn1 zw. ↑↑ ø 27 mm 8.15 g 800 000 1.3 1.1 - - -
↓ Awers ↓
Awers Zabytki Kultury Materialnej w Polsce - Krzemionki Opatowskie 2 Złote 2012
Rewers Zabytki Kultury Materialnej w Polsce - Krzemionki Opatowskie 2 Złote 2012
↑ Rewers ↑
Moneta
Emitent Narodowy Bank Polski
Typ monety Obiegowa
Kształt Okrągły
Nominał i waluta 2 Złote
2.00 PLN
Projekt Ewa Tyc-Karpińska
Szczegóły emisji
Rok emisji 2012
Rok na monecie 2012
Data emisji 2012-07-18
Cena emisyjna 2,-
Mennica Mennica Polska SA (Warszawa)
Znak mennicy MW
Nakład 800 000
Cechy fizyczne
Stempel Stempel zwykły (zw.)
Metal Golden Nordic (CuAl5Zn5Sn1)
Średnica ø 27 mm
Waga 8.15 g
Brzeg (rant) Gładki z napisem ↑↓
8x NBP ★
Obrzeże Podwyższone
Dodatkowe dekoracje -
Katalogi monet
Parchimowicz 1241
Marpol 237
Fischer OB(2) 238
Polecane sklepy
http://www.supermonety.pl/ »
Wycena monety - monetowo.pl
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się
Dane w tej sekcji pochodzą ze sklepów internetowych oraz zanotowanych wycen użytkowników. Dzięki temu prezentowany wykres zbudowany jest w oparciu o ceny oferowane przez sklepy oraz rzeczywiste ceny transakcyjne!
Wycena monety - Katalogi
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się

Przykładowy wykres - Fryderyk Chopin, 50 Złotych, 1972
Opis
● Prehistoryczna kopalnia krzemienia znana pod nazwą Krzemionki Opatowskie to jeden z najważniejszych zabytków kultury materialnej w Polsce i najwybitniejszy zabytek z młodszej epoki kamienia (neolitu) w Europie Środkowej. Jest świadectwem wysokiej kultury technicznej społeczności ludzkich zamieszkujących w dorzeczu Wisły przed 5000 lat, gdy nie znano jeszcze technologii produkcji brązu i żelaza. Na jej powierzchni zachował się krajobraz po neolitycznej działalności górniczej. ● Krzemionki Opatowskie znajdują się na północno-wschodnim przedpolu Gór Świętokrzyskich, w pobliżu miasta Ostrowiec Świętokrzyski. W wapieniach jurajskich, przykrytych zwietrzeliną oraz utworami plejstoceńskimi, występuje krzemień pasiasty, jeden z najpiękniejszych krzemieni europejskich. ● Krzemień pasiasty wydobywano w Krzemionkach Opatowskich różnymi metodami górniczymi, poczynając od zwykłych jam o głębokości około 2 m. Wyjątkowa wartość zabytkowa kopalni wynika z występowania najbardziej rozwiniętych metod górnictwa neolitycznego. Ich świadectwem są szyby kopane poprzez utwory plejstoceńskie oraz drążone przez obecne niżej warstwy wapieni. Po dotarciu do poziomu występowania krzemieni z dna szybu wykuwano niskie wyrobiska o wysokości około 60-90 cm, najczęściej na głębokości od około 5 do 8 m. Twardy wapień z bogatymi poziomami konkrecji krzemienia pasiastego umożliwiał powstawanie podziemnych komór w promieniu do 20 m od dna szybu, o powierzchni nawet kilkuset metrów kwadratowych. Wypełniano je hałdami odpadkowej skały wapiennej. Pomiędzy hałdami pozostawiano wąskie chodniki komunikacyjne. ● W podziemnych wyrobiskach zachowały się na ścianach proste rysunki wykonane węglem drzewnym z łuczyw. Najbardziej znanym jest rysunek tzw. oranta (od łac. orans, orantis, orare modlić się orant - wizerunek postaci modlącej się), którego znaczenie trudno dzisiaj objaśnić. Prawdopodobnie rysunek związany był ze światem wierzeń neolitycznych górników. ● Podziemne komory z Krzemionek Opatowskich ukazują najbardziej rozwiniętą formę górnictwa krzemienia w prehistorycznej Europie. Powstanie ich było możliwe dzięki twardości skały wapiennej, dużemu zapotrzebowaniu na krzemień pasiasty i bogactwu złoża. „Architektura” tych komór należy do wspaniałych przykładów osiągnięć technicznych europejskiej cywilizacji neolitycznej. ● Fragment jednej z takich komór z pozostawionym wapiennym filarem pokazano po obu stronach monety o nominale 20 zł. Awers monety przedstawia jego stan obecny, a rewers ten sam filar trzydzieści lat wcześniej. Widoczny, postępujący proces wietrzenia zabytku symbolizuje konieczność wzmożenia troski o ochronę Krzemionek Opatowskich. Zabytek ten jest godny umieszczenia na liście światowego dziedzictwa UNESCO. ● Górnicy przychodzili do Krzemionek z pobliskich osad. Pracowali kilofami o ostrzach krzemiennych i kamiennych oraz kilofami, młotkami i dźwigniami z rogu. W przygotowywaniu sprzętów górniczych wykorzystywano również drewno i skóry zwierzęce. ● Krzemień pasiasty wydobywany w Krzemionkach Opatowskich służył przede wszystkim do wytwarzania ostrzy siekier. Stanowiły one produkt końcowy pracowni krzemieniarskich, w których obrabiano surowiec na powierzchni pola górniczego, w pobliżu szybów. Półwytwory ostrzy siekier wynoszono do wiosek na pobliskiej wyżynie lessowej. Tam były gładzone i oprawiane. Siekiery z ostrzami z krzemienia pasiastego rozchodziły się drogą wymiany na odległość ponad 600 km od kopalni. Były skutecznymi narzędziami pracy, niebezpieczną bronią i ważnymi symbolami prestiżu ich posiadaczy. Często składano je w grobach megalitycznych jako wyposażenie mężczyzn należących do wspólnot kultury amfor kulistych. ● Kopalnia w Krzemionkach została odkryta 19 lipca 1922 r. przez geologa Jana Samsonowicza (1888-1959), współpracującego z archeologiem Stefanem Krukowskim (1890-1982). Prowadzone od tego czasu badania kopalni ukazują zaskakujący obraz praktycznej wiedzy, wielu umiejętności, znakomitej organizacji pracy i imponującej skali przedsięwzięć, podejmowanych przez społeczności sprzed 5000 lat. Dzisiaj Krzemionki Opatowskie są najważniejszym zabytkiem prehistorycznego dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej. Archeolog, badając je, odkrywa pod ziemią miejsca niewiele zmienione od czasu, gdy przed kilku tysiącami lat wycofał się z nich ostatni neolityczny górnik.
Awers
Wizerunek orła ustalony dla godła rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: rZecZPoSPolItA PolSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W.
Rewers
U góry stylizowany wizerunek ostrza siekiery z krzemienia pasiastego. Poniżej, stylizowane wizerunki narzędzi górniczych: rekonstrukcja kilofa z krzemiennym ostrzem, krzemienne ostrze kilofa bez oprawy, dźwignia z rogu jeleniego oraz kamienne ostrze kilofa. u dołu, po lewej stronie, stylizowany wizerunek „oranta” z wyrobiska podziemnego kopalni, tj. schematycznie ujętej sylwetki ludzkiej z rozpostartymi ramionami. U góry, półkolem, napis: Krzemionki Opatowskie.
monetowo@monetowo.pl Napisz do nas
monetowo.pl
© 2010-2020
Napisz do nas
Katalog monet polskich, monety kolekcjonerskie, cennik, wycena monet, monety świata, monety euro, monety Jan Paweł II, numizmatyka katalog
Polityka prywatności