Katalog Monet

Zaawansowane

Przełącz na


25. Lat Wolności
5 Złotych

2014

Emisja Metal Stempel Średnica Waga Nakład L I II III IV
2014 MW CuNi, CuSn zw. ↑↑ ø 24 mm 6.54 g 1 500 000 12.6 3 6.3 - -
↓ Awers ↓
Awers 25. Lat Wolności 5 Złotych 2014
Rewers 25. Lat Wolności 5 Złotych 2014
↑ Rewers ↑
Moneta
Emitent Narodowy Bank Polski
Typ monety Obiegowa
Kształt Okrągły (bimetal)
Nominał i waluta 5 Złotych
5.00 PLN
Projekt Dobrochna Surajewska
Szczegóły emisji
Rok emisji 2014
Rok na monecie 2014
Data emisji 2014-05-22
Cena emisyjna 5,-
Mennica Mennica Polska SA (Warszawa)
Znak mennicy MW
Nakład 1 500 000
Cechy fizyczne
Stempel Stempel zwykły (zw.)
Metal Miedzionikiel (CuNi), Brąz (CuSn)
Średnica ø 24 mm
Waga 6.54 g
Brzeg (rant) Ząbkowany nierównomiernie
Obrzeże Podwyższone
Dodatkowe dekoracje -
Katalogi monet
Parchimowicz 1309
Marpol 261
Fischer OB(5) 002
Wycena monety - monetowo.pl
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się
Dane w tej sekcji pochodzą ze sklepów internetowych oraz zanotowanych wycen użytkowników. Dzięki temu prezentowany wykres zbudowany jest w oparciu o ceny oferowane przez sklepy oraz rzeczywiste ceny transakcyjne!
Wycena monety - Katalogi
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się

Przykładowy wykres - Fryderyk Chopin, 50 Złotych, 1972
Opis
To nie miało prawa się zdarzyć. 25 lat temu naj- więksi optymiści nie wierzyli w upadek komuni- zmu. Polacy byli znużeni i zniechęceni: stanem wojennym, kartkami na mięso i cukier, bezowoc- nymi próbami reform. Chcieli żyć jak zachodni Europejczycy. Strajki, które wybuchły w sierpniu 1988 roku, były wyrazem społecznego niezado- wolenia, a zarazem ostrzeżeniem dla rządzących przed niebezpieczeństwem kolejnego wielkiego wybuchu. Ale i rządzący odczuwali zmęczenie jałowością swoich działań zdawali sobie sprawę, że bez spo- łecznego mandatu nie zreformują gospodarki i nie zapewnią spokoju w kraju. W takim klima- cie do rozmów przy Okrągłym Stole przystąpili reprezentanci „Solidarności”, niezależni eksperci i przedstawiciele władzy. Już sam fakt, że repre- zentanci dwóch zwalczających się dotąd obozów podali sobie ręce i podjęli dialog, był symboliczny. Dla świata Okrągły Stół stał się polskim modelem porozumienia ponad podziałami, sposobem roz- wiązywania konfliktów drogą pokojową, bez uży- cia przemocy. Podczas tych rozmów zdecydowano o przepro- wadzeniu wyborów do parlamentu. Odbyły się 4 czerwca 1989 roku. Były to pierwsze częściowo wolne wybory w histo- rii Polski po II wojnie światowej. Przedstawiciele władz komunistycznych zagwarantowali PZPR i jej satelitom obsadę co najmniej 65 proc. miejsc w Sejmie. Pozostałe mandaty poselskie (35 proc.) zostały przeznaczone dla kandydatów bezpartyj- nych. Walka o te miejsca oraz o wszystkie mandaty senatorskie miała charakter demokratyczny. Wydawało się jednak, że „Solidarność” nie ma szans w starciu z reżimem „uzbrojonym” w media. Ten jednak wykazał się pychą: nie docenił mobilizacji ludzi zgromadzonych wokół Komitetu Obywatel- skiego. Wytarte frazesy „Dziennika Telewizyjnego” nie mogły konkurować ze świeżością kampanii opozycji. Zużyte twarze ludzi systemu bladły wobec wszechobecnych zdjęć ich konkurentów stojących u boku zwycięskiego Lecha Wałęsy. Wybory zakończyły się zdecydowanym zwycię- stwem opozycji solidarnościowej. Jej kandydaci uzyskali wszystkie 161 mandatów przeznaczonych dla bezpartyjnych, a także 99 proc. miejsc w Senacie. Jednocześnie obóz PRL-owskiej władzy poniósł porażkę. Za najbardziej dotkliwą klęskę uznano przegraną niemal wszystkich kandydatów z tzw. listy krajo- wej, obejmującej większość przywódców reżimu. W wyniku wyborów czerwcowych Polska stała się pierwszym państwem bloku wschodniego, w któ- rym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzy- skali realny wpływ na sprawowanie władzy. Wybory 4 czerwca należy uznać za moment przeło- mowy dla procesu przemian politycznych w Polsce, ponieważ zapoczątkowały nagłe i zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej. Wkrótce pierwszym niekomunistycznym szefem rządu od zakończenia wojny został Tadeusz Mazo- wiecki. Do historii przeszły słowa, które wygłosił podczas pierwszego exposé, tuż po tym, jak zasłabł przy mównicy: „Doszedłem do stanu takiego jak polska gospodarka”. Stan gospodarki zaczął się jednak powoli zmie- niać. Raz rozpoczętej, co warte podkreślenia bez- krwawej, rewolucji nic nie było w stanie zatrzymać. Polacy mogli się już zrzeszać w partiach politycz- nych. Zniesiona została cenzura. Zmianom poli- tycznym towarzyszyły ekonomiczne, wprowadzane przez Leszka Balcerowicza. 17 września 1993 r. kraj opuścili ostatni żołnierze Federacji Rosyjskiej. W 1999 roku staliśmy się pełnoprawnym człon- kiem NATO, w 2004 - Unii Europejskiej. Spełniły się nasze marzenia o życiu w wolnym kraju. Dnia 4 czerwca 1989 roku Polacy zmęczeni auto- rytarną władzą zapoczątkowali przemiany poli- tyczne, które w kolejnych miesiącach odmieniły Europę. Wrzucanie na początku czerwca kartek do urn wyborczych w Białymstoku, Kaliszu czy Wrocławiu zaowocowało latem otwarciem granic na Węgrzech, a jesienią zburzeniem muru berliń- skiego. Zwycięstwo Komitetów Obywatelskich Soli- darności, zwycięstwo Polaków, otworzyło drogę do wolności i zjednoczenia Europy, do zerwania żelaznej kurtyny. prof. Marcin Zaremba Instytut Historyczny UW
Awers
Rewers
monetowo@monetowo.pl Napisz do nas
monetowo.pl
© 2010-2021
Napisz do nas
Katalog monet polskich, monety kolekcjonerskie, cennik, wycena monet, monety świata, monety euro, monety Jan Paweł II, numizmatyka katalog
Polityka prywatności