Katalog Monet

Zaawansowane

Przełącz na


70-lecie Kultury Paryskiej
10 Złotych

2017

Emisja Metal Stempel Średnica Waga Nakład L I II III IV
2017 MW Ag 925 L ↑↑ ø 32 mm 14.14 g 15 000 37.8 - - - -
↓ Awers ↓
Awers 70-lecie Kultury Paryskiej 10 Złotych 2017
Rewers 70-lecie Kultury Paryskiej 10 Złotych 2017
↑ Rewers ↑
Moneta
Emitent Narodowy Bank Polski
Typ monety Kolekcjonerska
Kształt Okrągły
Nominał i waluta 10 Złotych
10.00 PLN
Projekt Anna Wątróbska-Wdowiarska
Szczegóły emisji
Rok emisji 2017
Rok na monecie 2017
Data emisji 2017-08-10
Cena emisyjna -
Mennica Mennica Polska SA (Warszawa)
Znak mennicy MW
Nakład 15 000
Cechy fizyczne
Stempel Stempel lustrzany (L)
Metal Srebro (Ag 925)
Średnica ø 32 mm
Waga 14.14 g
Brzeg (rant) Gładki
Obrzeże Podwyższone
Dodatkowe dekoracje -
Katalogi monet
Fischer K(10) 188
Wycena monety - monetowo.pl
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się
Dane w tej sekcji pochodzą ze sklepów internetowych oraz zanotowanych wycen użytkowników. Dzięki temu prezentowany wykres zbudowany jest w oparciu o ceny oferowane przez sklepy oraz rzeczywiste ceny transakcyjne!
Wycena monety - Katalogi
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się

Przykładowy wykres - Fryderyk Chopin, 50 Złotych, 1972
Opis
70-LECIE KULTURY PARYSKIEJ Kiedy w czerwcu 1947 r. ukazał się pierwszy numer „Kultury”, nikt nie przypuszczał, że narodził się jeden z najważniejszych ośrod- ków kulturalnych i politycznych powojennej polskiej emigracji. Pieniądze na założenie Instytutu Literackiego (IL), który przez kolej - nych pięć dekad wydał nie tylko 637 nume- rów miesięcznika „Kultura”, ale także 171 numerów „Zeszytów Historycznych” oraz ponad czterysta książek, pochodziły z funduszy 2. Korpusu Polskiego gen. Władys - ława Andersa. Bardzo szybko jednak założy - ciel pisma Jerzy Giedroyc (1906-2000) spłacił zaciągnięty dług, a siedzibę redakcji przeniósł z Rzymu do Maisons-Laffitte pod Paryżem. Z dala od głównych ośrodków polskiej emi- gracji politycznej - zlokalizowanych w Wiel - kiej Brytanii i USA - budował tam coraz bardziej wpływowy ośrodek oddziałujący nie tylko na polską diasporę, ale i na kraj, którego losy pozostawały w centrum zain - teresowania Giedroycia i jego najbliższych współpracowników. Wśród tych ostatnich do najważniejszych należeli mieszkający wraz z nim w owianym legendą domu przy ulicy de Poissy brat Henryk, a także Zofia i Zygmunt Hertzowie oraz Józef Czapski. Na linię polityczną „Kultury”, budowaną w opozycji do większości środowisk emi - gracyjnych, największy wpływ obok samego Giedroycia miała publicystyka Juliusza Mie - roszewskiego. Przekonywał w niej, że uzyska - nie - po prognozowanym rozpadzie ZSRR - suwerenności Ukrainy, Litwy i Białorusi (ULB) stanowi jeden z fundamentów bezpie - czeństwa geopolitycznego Rzeczypospolitej. Do najbardziej znaczących publicystów „Kul- tury” należeli też m.in. Gustaw Herling-Gru - dziński, Konstanty Jeleński, Leopold Unger i Czesław Bielecki. Przemycane do Polski - najczęściej w formie miniaturowych wydawnictw - kolejne numery „Kultury” oraz książki z charakterystyczną joń- ską kolumną z literami ILP (Instytut Literacki Paryż) należały do najbardziej poszukiwanych lektur. Dzięki nim Polacy mogli się zetknąć z wolną od komunistycznej cenzury twórczo - ścią takich postaci jak Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Marek Hłasko, Stefan Kisielew - ski, Leopold Tyrmand czy Leszek Kołakowski. Mimo że za posiadanie wydawnictw „Kul- tury”, a tym bardziej za współpracę wydaw - niczą z Jerzym Giedroyciem groziły w PRL represje, do Maisons-Laffitte przybywały kolejne pokolenia Polaków odwiedzają - cych Francję. Prof. dr hab. Antoni Dudek Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Awers
Na awersie monety zostały przedstawione wizerunki okładek „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” - najbardziej opiniotwórczych pism wydawanych przez Instytut Literacki
Rewers
Rewers monety przedstawia portret Jerzego Giedroycia z profilu oraz stylizowany wizerunek maszyny do pisania stojącej na biurku Redaktora.
monetowo@monetowo.pl Napisz do nas
monetowo.pl
© 2010-2019
Napisz do nas
Katalog monet polskich, monety kolekcjonerskie, cennik, wycena monet, monety świata, monety euro, monety Jan Paweł II, numizmatyka katalog
Polityka prywatności