Katalog Monet

Zaawansowane

Przełącz na


Fryderyk Skarbek
10 Złotych

2018

Emisja Metal Stempel Średnica Waga Nakład L I II III IV
2018 MW Ag 925 L ↑↑ ø 32 mm 14.14 g 15 000 - - - - -
↓ Awers ↓
Awers Fryderyk Skarbek 10 Złotych 2018
Rewers Fryderyk Skarbek 10 Złotych 2018
↑ Rewers ↑
Moneta
Emitent Narodowy Bank Polski
Typ monety Kolekcjonerska
Kształt Okrągły
Nominał i waluta 10 Złotych
10.00 PLN
Projekt Sebastian Mikołajczak
Szczegóły emisji
Rok emisji 2018
Rok na monecie 2018
Data emisji 2018-04-24
Cena emisyjna -
Mennica Mennica Polska SA (Warszawa)
Znak mennicy MW
Nakład 15 000
Cechy fizyczne
Stempel Stempel lustrzany (L)
Metal Srebro (Ag 925)
Średnica ø 32 mm
Waga 14.14 g
Brzeg (rant) Gładki
Obrzeże Podwyższone
Dodatkowe dekoracje -
Katalogi monet
Fischer K(10) 199
Wycena monety - monetowo.pl
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się
Dane w tej sekcji pochodzą ze sklepów internetowych oraz zanotowanych wycen użytkowników. Dzięki temu prezentowany wykres zbudowany jest w oparciu o ceny oferowane przez sklepy oraz rzeczywiste ceny transakcyjne!
Wycena monety - Katalogi
Tylko dla zalogowanych Zaloguj Zarejestruj się

Przykładowy wykres - Fryderyk Chopin, 50 Złotych, 1972
Opis
Fryderyk Florian Skarbek (1792-1866) to myśliciel o wszechstronnych dokonaniach, pamiętany przede wszystkim ze względu na prace naukowe z zakresu ekonomii. Niemniej jego bogaty dorobek twórczy obejmuje także powieści, dramaty, wiersze, przekłady, jak również dzieła historyczne i malarstwo pejzażowe. Pochodził ze starej szlacheckiej rodziny legitymującej się herbem Abdank. Jako młodzieniec kształcił się pod nadzorem Mikołaja Chopina, ojca Fryderyka. W liceum pobierał nauki u słynnego językoznawcy Samuela Bogumiła Lindego, któremu pomagał w pracach nad słownikiem języka polskiego. Następnie wyjechał na studia do Francji, by po dwóch latach wrócić do ojczyzny. Przez kilkanaście lat wykładał ekonomię polityczną na Uniwersytecie Warszawskim. W ciągu swojego życia polski uczony piastował wiele urzędów publicznych. Skarbek nadał nauce o gospodarowaniu rys narodowy, dlatego też nazywany jest ojcem polskiej ekonomii. W swoich dziełach uwypuklał pojęcie narodu, wiążąc w całość wszystkie zjawiska związane z gospodarką ogólnonarodową. Warunków rozwoju i dobrobytu społecznego upatrywał Skarbek w istnieniu szerokiej grupy średnich właścicieli. Z kolei w celu likwidacji ubóstwa chłopów i nędzy robotników najemnych postulował przekształcenie ich w rzeszę drobnych przedsiębiorców. Odrzucał pojęcie homo oeconomicus, podkreślając dążenia jednostki do osiągania nie tylko celów materialnych, lecz także duchowych i społecznych. Skarbek akcentował znaczenie własności prywatnej, która lepiej służy rozkwitowi społecznemu niż interwencjonizm państwowy i biurokracja. Postulował rozwój przemysłu, działania prowadzące do zmniejszenia długu publicznego i redukcję obciążeń fiskalnych. Uczony kładł nacisk na konieczność pozyskiwania kapitału poprzez prywatne oszczędności oraz zaznaczał nieodzowność równomiernego wzrostu wszystkich dziedzin gospodarki. Prowadził także dzia- łalność społeczną i dobroczynną - wspierał zakładanie kas oszczędnościowych dla robotników oraz budowę przytułków dla ludzi bezdomnych i ubogich. Wśród głównych dzieł polskiego ekonomisty warto wymienić jego opus magnum „Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego”, dwutomowy podręcznik „Gospodarstwo narodowe”, pracę historyczną „Dzieje Księstwa Warszawskiego”, jak również powieść „Pamiętniki Seglasa”. Na awersie monety przedstawiona została otwarta księga, na której widnieje tytuł jednego z dzieł Fryderyka Skarbka: „Gospodarstwo narodowe”. Na rewersie znajduje się portret Fryderyka Skarbka, a po jego lewej stronie, na karcie księgi zapisano autorską definicję „gospodarstwa narodowego”. Poniżej znajdują się daty urodzin i śmierci Fryderyka Skarbka. Grzegorz Jeż
Awers
Rewers
monetowo@monetowo.pl Napisz do nas
monetowo.pl
© 2010-2020
Napisz do nas
Katalog monet polskich, monety kolekcjonerskie, cennik, wycena monet, monety świata, monety euro, monety Jan Paweł II, numizmatyka katalog
Polityka prywatności